2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YABELTAŞ YALOVA İNŞAAT OTOMOTİV ULAŞIM ÇEVRE REKLAMCILIK TURİZM KÜLTÜR SANAT TARIM VE HAYVANCILIK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yabeltaş Yalova İnşaat Otomotiv Ulaşım Çevre Reklamcılık Turizm Kültür Sanat Tarım ve Hayvancılık Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’mizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11:00’de Şirketimiz merkezi Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak No:33/11 YALOVA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulunun daveti ile yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve divan teşekkülü,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve müzakeresi,
  4. Mali tabloların görüşülüp müzakere edilmesi ve tasdiki,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
  6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
  8. Dilekler ve kapanış.