Şirketimiz

Şirket merkezimizde Yönetici Olarak 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Mali ve İdari işler yöneticisi, 1 Koordinatör, 1 Proje Yöneticisi, 1 Proje Finans Uzmanı, 1 İnsan Kaynakları, 1 Bilgisayarlı Muhasebe Personeli, 2 Satın alma personeli, 1 Bilgi İşlem Destek Uzmanı, 1 Halkla İlişkiler Tanıtım personeli, 1 Temizlik Görevlisi olmak üzere 11 kişi görev yapmaktadır.

Belediye ile ilişkiler, Tüm çalışanların özlük hakları, birimlerin ihtiyaçlarının sağlanması, her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, şirket genelinin idaresi, muhasebe ve mali işleri, her türlü finans işlemleri, şirketimizin üçüncü şahıslarla ilişkileri şirket merkezinde çalışan elemanlarca yürütülmektedir.