Şirketimiz

Şirket merkezimizde Yönetici Olarak 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Mali ve İdari işler yöneticisi, 1 Proje Yöneticisi, 1 İnsan Kaynakları, 2 Satın alma personeli, 1 Halkla İlişkiler Tanıtım personeli, 1 Temizlik Görevlisi olmak üzere 8 kişi görev yapmaktadır.

Belediye ile ilişkiler, Tüm çalışanların özlük hakları, birimlerin ihtiyaçlarının sağlanması, her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, şirket genelinin idaresi, muhasebe ve mali işleri, her türlü finans işlemleri, şirketimizin üçüncü şahıslarla ilişkileri şirket merkezinde çalışan elemanlarca yürütülmektedir.